حل مشکل نصب ویندوز در دستگاه های Asus

حل مشکل نصب ویندوز در دستگاه های Asus

زمانی که با پیام زیر روبرو شدید، برای حل مشکل مراحل زیر را انجام دهید:

مراحل نصب ویندوز را تا قسمت پارتیشن بندی انجام دهید و تمام پارتیشن های موجود را پاک نمایید.

سپس بوسیله کلید های Shift + F10 وارد صفحه Command Prompt شوید

در مرحله بعد دستور diskpart را نوشته و کلید Enter را فشار دهید

در این مرحله دستور list disk را نوشته و کلید Enter را فشار دهید

پس از آن دستور select disk 0 را نوشته و کلید Enter را فشار دهید

در این مرحله دستور clean را نوشته و کلید Enter را فشار دهید


 
در آخرین مرحله دوبار دستور Exit را نوشته و کلید Enter را فشار دهید و سپس به مرحله پارتیشن بندی بازگشته و مراحل نصب ویندوز را ادامه دهید